Pirkanmaan AA-alueen kokouspöytäkirja 03.02.2024

Pöytäkirja:

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

-Tammerkosken Antti avasi kokouksen Tyyneysrukouksella klo 11.05. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Penso Rantaperkiöstä ja sihteeriksi Jussi Tammerkoskesta.

2. Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Ryhmien luettelointi:

Jussi, Tammerkoski; Ilkka, Pispala; Jussi, Suvanto; Risto Kyröskoski; Tuija, Voima; Penso, Rantaperkiö; Joonas, Alasin; Jani, Tammerkoski; Antti, Tammerkoski; Antsa, Tammerkoski; Juha, SAAP-edustaja. Alueen 40 ryhmästä edustettuina oli 7 ryhmää, paikalla oli 11 AA-laista

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin sellaisenaan.

5. SAAP:n edustajan puheenvuoro

– Edellisessä SAAP-kokouksessa ei ollut Pirkanmaalta edustajaa tai varaedustajaa mukana. AA:n kotisivuja on uudistettu tammi-helmikuun vaihteessa. Seuraava SAAP-kokous on 10.02.2024 ja valtakunnalliset AA-kevätpäivät pidetään Imatralla 20.04.2024.

-Rantaperkiön Penson pyynnöstä Tuija Voima-ryhmästä luki Kanta-Hämeen Suomen AA:n vuosikokoukselle lähettämän kirjeen, jonka on allekirjoittanut myös kahdeksan pirkanmaalaista ryhmää.

– Käytettiin puheenvuoroja mm. kirjeistä, joita SAAP:ille on lähetetty ja yleensäkin tiedon kulusta SAAP:in, alueen ja ryhmien välillä.

6. Rahastonhoitajan tilannekatsaus

– Rahastonhoitajan sijasta Tammerkosken Jussi kertoi alueen pankkitilin tilanteesta. Pankki lakkautti entisen, y-tunnuksella olleen alueen tilin 05.01.2024, ja Jussi siirsi alueen varat tilapäistilille, jolta alueen maksuliikennettä on voitu väliaikaisesti hoitaa. Nyt on tarve avata alueelle uusi tili, jota voi käyttää vähintään kaksi henkilöä. Päätettiin, että Jussi ja Penso avaavat uuden, rekisteröitymättömälle yhteisölle tarkoitetun pankkitilin.

– Tilapäistilin saldo 03.02.24 on 1176 €, ryhmätukia on tullut 200 € ja menoja on ollut yhteensä 140 €.

7. Tiedotustoimikunnan tilannekatsaus

-Tammerkosken Antti esitteli tiedotustoimikunnan katsauksen:

 Marraskuussa 2023 tiedotustoimikunta osallistui Sininauhaliiton ja seurakunnan järjestämään Toivon rastit -tapahtumaan Kalevan kirkossa, esittelijöillä oli käytössään esittelypöytä,  AA-kirjallisuutta ja -esitteitä.

Joulukuussa tiedotustoimikunta kokoontui laatimaan kevään 2024 vuoroluetteloa ja keskustelemaan sanomansaattokokemuksista. Kylä-ryhmä jäi pois Vipusen infoista, joita Puisto-ryhmä jatkaa kerran kuussa. Sorin katkon infot ovat jatkuneet entisellään kerran viikossa. Joulukuussa 2023 Alueryhmä kävi AlfaKuntoutuksessa pitämässä infon asukkaille. Alueen käyntikortin ulkoasua muokattiin 2-puoleiseksi, kortteja on saatavissa tiedotustoimikunnalta infoja ja esittelyjä ym. varten.

Tammikuussa tuli yhteydenotto PIRHA:lta liittyen henkilökunnan PÄMI-koulutukseen huhtikuussa. Toimikunta on valmistellut etäyhteydellä pidettävään tapahtumaan  puolen tunnin mittaisen AA-esittelyn. Tammikuussa otettiin yhteyttä  myös Päiväperhoon siellä  ennen korona-aikaa pidettyjen AA-infojen jatkamiseksi tauon jälkeen. 21 Corner Cafe -ryhmä on ilmoittanut alustavasti halukkuutensa jatkaa infoja pari kertaa vuodessa. Helmikuussa on seuraava AA-esittely Taysin OLKA-pisteellä.

Seuraava tiedotustoimikunnan kokous on lauantaina 13.04.2024 klo 12.00 Tammerkosken AA-ryhmän tiloissa, kokous on avoin kaikille halukkaille tiedottajille.

Lopuksi keskusteltiin tiedottamisen sisällöstä eri kohderyhmille ja kerrottiin tiedottamiskokemuksista nyt ja aiemmin.

8. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

– Joonas Alasin-ryhmästä kertoi, että auttavaan puhelimeen on tullut tavanomainen määrä soittoja, eli noin 3-4 kertaa viikossa.

– Tammerkosken Jussi kertoi, että alueen sähköpostipalvelu toimii auttavan puhelimen tapaan, vastaillaan kysymyksiin, joita on tullut joko nettisivuston yhteydenottolomakkeen kautta tai alueen sähköpostiin suoraan.

9. Alueen palvelijoiden valinta vuosille 2024-25

9.1. Puheenjohtaja

– Päätettiin, että puheenjohtaja valitaan kokous kerrallaan nykyiseen tapaan.

9.2. Sihteeri valitaan myös kokous kerrallaan.

9.3. Rahastonhoitaja

– Rahastonhoitajiksi valittiin Penso Rantaperkiöstä ja Jussi Tammerkoskesta.

9.4. SAAP-edustaja ja varaedustaja

– Varsinaiseksi edustajaksi valittiin Penso Rantaperkiöstä ja varaedustajaksi Joonas Alasin-ryhmästä.

9.5. Sähköpostivastaava ja nettivastaava

– Joonas valittiin uudeksi sähköpostivastaavaksi, ja Antti jatkaa nettivastaavana.

10. Ryhmien kuulumiset:

– Ryhmien edustajat kertoivat kuulumisistaan:

Ryhmät toimivat hyvin, askeleita ja perinteitä luetaan ja asiapalavereja pidetään. Alueen ja palvelun toiminnasta olisi hyvä jakaa tietoa ryhmiin, jotta aluepalveluun saataisiin lisää uusia ja myös nuoria AA-laisia toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi.

11. Muut asiat:

– Tammerkosken Antsa esitti SAAP-edustajalle helmikuun kokoukseen vietäväksi ideaa workshop-toiminnasta eri teemojen mukaan esim. valtakunnallisilla päivillä.

12. Seuraava kokous pidetään Rantaperkiön AA-ryhmässä lauantaina 06.04. klo 11.00.

13. Puheenjohtaja Penso päätti kokouksen klo 13.45.