Pirkanmaan AA-alueen kokouspöytäkirja 03.06.2023

Pöytäkirja

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Ari Saha-ryhmästä avasi kokouksen klo 11.00 ja hänet valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.

2. Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Ryhmien luettelointi

Kokoukseen osallistui 14 AA-laista, jotka edustivat 8 ryhmää (Saha-ryhmä, Alasin-ryhmä, Viialan AA-ryhmä, 21 Corner Café, Suvanto-ryhmä, Tammerkosken AA-ryhmä, Rantaperkiön AA-ryhmä) alueen 42 ryhmästä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

Juha Saha-ryhmästä kertoi SAAP-kokouksien 20.-21.05. 2023 terveisiä:

 • Määritelmän muutosasiasta on keskusteltu META-toimikunnassa, Pirkanmaalla ei tuolloin ole ollut edustajaa SAAP:ssa, mutta kaikki pöytäkirjat ovat olleet Tiedotuksissa esillä. Pirkanmaan alue-edustaja sai tiedon asiasta omassa 1. kokouksessaan ja toi tiedon alueelle. Uusi AA:n määritelmä on maailmanlaajuinen, mutta jokainen ryhmä voi käyttää haluamaansa määritelmää.
 • Eläminen raitttiina-kirjaa, 4.askeleen opasta, Kummiopasta ja Palveluopasta päivitetään. Kaikkia oppaita ei enää paineta, vaan niitä voidaan tulostaa itselle netistä. Askeltekstit tulevissa kirjoituksissa yhdenmukaistetaan uuden Ison kirjan kanssa.
 • Kustannuksen seuraava tulos on alijäämäinen, käyttämättä jäänyttä kirjallisuutta ei enää paineta lisää.
 • Vuosikokousmateriaalin jakaminen nettiin ja Tiedotuksiin ryhmäpostin sijasta vähentäisi kustannuksia n. 4000 € vuodessa.
 • Paljon on ryhmiä, jotka eivät maksa laskujaan, onko posteja kadonnut matkalla? Toiveena on, että jatkossa ryhmän postit+laskut voisivat tulla ryhmän jonkun jäsenen (esim. rahastonhoitajan) osoitteeseen.
 • Keskusteltiin alueiden yhdistymisistä ja edustajien määrän supistamisesta.
 • Keskusteltiin aluepalvelijoiden toimikauden pidentämisestä. Varajäsenen olisi hyvä ola varsinaisen jäsenen mukana koko ajan, jolloin toimikaudeksi tulee 2+2 vuotta. Voisiko toimikausi olla jatkossa 4 vuotta? Kumpi tahansa aluepalvelija voi kuljettaa tietoa SAAP:n ja alueen välillä.
 • KAT-toimikunta on pohtinut sanoman saattamista maahanmuuttajille. ”Tunnekieli” on oma äidinkieli.
 • Kevätpäivät vuonna 2024 ovat Imatrallla ja vuonna 2025 Helsingin Kulttuuritalolla.
 • MobilePay on yleistynyt ryhmäkäytössä, lipastuotot ovat lisääntyneet sen jälkeen jopa 30 % joissakin ryhmissä.

SAAP-kuulumisista keskusteltiin pitkään:

 • Tammerkosken AA-ryhmä esitti, että seuraavaan SAAP-kokoukseen Pirkanmaan edustaja vie ehdotuksen, että SAAP vetäisi pois koko keskustelun AA-määritelmän muuttamisesta, koska SAAPin esittämä muutos määritelmään on ulkopuolinen virtaus ja siksi perinteiden vastainen. Kaikki muut paikalla olleet ryhmät tukivat esitystä.
 • Pirkanmaan SAAP-edustajaa kiitettiin hyvin tehdystä työstä ja hänellä on ryhmien täysi tuki toiminnalleen AA-palvelussa.
 • Seuraavaan SAAP-kokoukseen lähtevät molemmat alueen edustajat, vara-edustaja mukaan kokemusta hankkimaan.
 • Juha kertoi, että kirjallisuudesta saatavat myyntitulot käytetään kirjallisuuteen, sanomansaattoon ja toimiston kuluihin, ne siis sisältyvät kirjan ”omakustannushintaan”.

6. Rahastonhoitajan tilannekatsaus

Rahastonhoitajan poissaollessa Jussi Tammerkosken AA-ryhmästä esitteli alueen rahatilanteen.

 • Tilin saldo  03.06.2023 on 571 € ja käteistä  on 49 €.
 • Edellisen kokouksen jälkeen ryhmätukia on saatu 273 € ja menoja on ollut 356 €.
 • Ryhmätukia varten alueen tilinumero liitetään pöytäkirjan loppuun, tukea toivotaan mieluiten tilisiirtoina.

7. Tiedotustoimikunnan tilannekatsaus

Antti Tammerkosken AA-ryhmästä esitteli tiedotustoimikunnan toimintaa, joka on ollut aktiivista:

 • Pirkanmaan alueella on tällä hetkellä kymmenisen kohdetta, joissa pidetään tai on suunniteltu pidettäväksi AA-infoja. Toimikunnan edellinen kokous oli 14.04. ja siinä jaettiin kokemuksia Tampereella pidetyistä AA-infoista. Suunniteltiin Sorin lisäksi infoja kesäkuukausiksi Hervannan Tastuun ja AlfaKuntoutukseen.
 • Kaksi AA-laista esitteli AA:ta TAYS:in OLKA-pisteellä toukokuussa. Toimikunta pyytää, että alue osoittaisi toimikunnalle 50 € AA-tiedotusmateriaalin hankkimiseksi OLKA-pisteen AA-esittelyjä ja AA-infoja varten.
 • Vipusessa kävi toukokuussa kolme aa-laista pitämässä AA-infon (8 kuulijaa) ja keskustelemassa henkilökunnan kanssa jatkosta. Vipunen toivottaa AA- tiedottajat tervetulleeksi, lupaa rauhallisen infotilan sekä mahdollisuuden, että kuulijat voivat AA-laisten saattamina sovitusti käydä AA-ryhmässä sekä kuntous- että katko-osastoilta. Käyntipäiväksi toivottiin keskiviikko, torstai tai perjantai ja ilta-aika sopii hyvin. Toivottu käyntitiheys olisi 1-2 krt/kk. Tähän liittyen Vipusen lähiryhmille Hippoksenkadulla sekä Messukylänkadulla on esitetty sähköpostitse alustava kysely halukkuudesta aloittaa AA-infojen pito joko yhden ryhmän voimin tai yhdessä useamman ryhmän kanssa. Vastauksia ei ole saatu toistaiseksi.
 • Kokouksen jälkeen toimikunta on ollut yhteydessä myös Vuohenojan palvelutaloon ja AlfaKuntouksen Pispalan toimipisteeseen tutustumiskäyntiä varten ja mahdollisten AA-infojen käynnistämiseksi kesällä, mutta ei vielä ole tullut vastauksia.
 • Seuraava tiedotustoimikunnan kokous on pe 25.08.2023 klo 18.00 Tammerkosken AA-ryhmän tiloissa, os. Pellavatehtaankatu 17 B, 2.krs, 33100 Tampere.

8. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

Joonas Alasin-ryhmästä kertoi, että puhelimeen on tullut aika vähän yhteydenottoja.

Keskustelussa tuotiin esiin, että myös Pirkanmaan alueen sähköpostiin tulee yhteydenottoja ja asiallisia kysymyksiä AA:sta. Kysyjiä opastetaan ryhmiin perinteiden ja kokemuksen avulla.

9. Alueen yhteinen saunailta 2023

Penso Rantaperkiön AA-ryhmästä esitteli saunatoimikunnan tilanteen. Alustava varaus on tehty  lauantaille 12.08. klo 10-18 Aitolahden vanhaan Pappilaan ja rantasaunaan, os. Kiikkisensalmentie 87, 33680 Tampere. Varauksen hinta on 488 €. Toimikunta voi sopia käytännön järjestelyt keskenään.

Huom.: Tämä varaus peruuntui kiinteistön alkavan remontin vuoksi, eikä uutta paikkaa kyetty tälle kesälle sopimaan jo tehtyjen muiden varausten vuoksi! (Saunatoimikunta 06.06.23)

Ari Saha-ryhmästä kertoi, että Kangasalan Vahderpäähän on ensi kesän alkuun alustavasti suunniteltu myös AA-teematapaamista, siellä voisi ohjelmassa olla esim. AA-aiheinen alustus ja palavereja.

10. Ryhmien kuulumiset

Ryhmien edustajat jakoivat ryhmäkokemuksiaan:

 • Sanomansaattoon on lähtenyt aktiivisesti uusia AA-laisia mukaan ja ryhmiin on tullut tulokkaita myös sitä kautta, 1-vuotispäiviä on vietetty tänä vuonna useampia.
 • AA:n määritelmä-asia on puhuttanut joissakin ryhmissä ja ryhmätukia on jäädytetty toistaiseksi. Entistä määritelmää käytetään ryhmissä pääosin.
 • Monessa ryhmässä käsitellään askeleita ja perinteitä, vastuu ryhmässä on vanhemmilla jäsenillä, että he siirtävät perinnetietoa uudemmille.
 • Ryhmiin on alkanut tulla myös mielenterveysongelmaisia, mutta AA ei anna terapiaa vaan tietoa ohjelmasta. AA-ryhmissä kehoitetaan hoitamaan alkoholismia.

11. Muut asiat

Mira 21 Corner Café-ryhmästä kertoi, että Sininauhalta on tullut ilmoitus info-tilaisuudesta 18.11.2023 Kalevan kirkossa, onko halukkaita AA-tiedottamiseen tässä tilaisuudessa? Tiedotustoimikunnassa voidaan käsitellä tätä asiaa. Tays:in OLKA-pisteellä on jo pidetty samantapaisia esittelyjä.

Juha Saha-ryhmästä ehdotti, että voisiko ryhmien asiapalavereissa käydä läpi sitä kuinka AA-toimii, jotta nuoremmile tulisi tietoa asiasta. Ehdotus sai kannatusta ryhmiltä.

12. Seuraavan alueen kokous pidetään 23.09.2023 klo 11.00 Rantaperkiön AA-ryhmässä.

13. Puheenjohtaja kiitti kokouksen osanottajia ja päätti kokouksen klo 13.25.

Ryhmätukia (7. perinne) varten alueen tilinumero on FI88 5732 0920 1378 52.