Pirkanmaan AA-alueen kokouspöytäkirja 18.02.2023

 1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Antti Tammerkosken ryhmästä avasi kokouksen, puheenjohtajaksi valittiin Ari Saha-ryhmästä ja sihteeriksi Jussi Tammerkosken ryhmästä.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Ryhmien luettelointi

Kokouksessa  oli 10 AA-laista ja edustettuina oli 7 ryhmää alueen 42 ryhmästä (Alasin, 21 Corner Café, Tammerkoski, Saha, Puisto, Kylä ja Rantaperkiö).

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirja on lähetetty ryhmille tiedoksi ja on ollut luettavissa alueen nettisivulla, se hyväksyttiin sellaisenaan.

5. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

Juha Saha-ryhmästä esitteli SAAP-kokouksen 11.02.23 asioita.

 • Pääasiassa valmisteltiin toimikuntien raportteja ja vuosisuunnitelmia.
 • KIT: jäsenistössä on ollut vaihtuvuutta, ja viiveitä on tullut päivitettävinä olleisiin töihin mm. Eläminen Raittiina, 4. askeleen opas, Kummiopas ja Palveluopas. Isoa kirjaa on tilattu 1500 kpl ja se tulee myyntiin viikolla 10.
 • META: Tammerkosken ryhmän kirje 04.01.2023 on ollut käsittelyssä, mutta se ei vaikuttanut sukupuolineutraalin määritelmän käyttöönottoon. Uusi määritelmä tulee AA-käyntikorttiin, mutta kukin ryhmä voi käyttää haluamaansa määritelmää.
 • Kokouksessa käytiin myös keskustelua AA-ystävätoiminnasta tiedottamisessa, ja keskustelua jatketaan SAAP:n Bergvikin kokouksessa 20.-21.05. 2023.
 • Juha vastaili lopuksi aluekokouksessa esitettyihin kysymyksiin ja Antti esitteli Tammerkosken ryhmän kirjeen koskien AA:n määritelmän muutosta.

6. Rahastonhoitajan tilannekatsaus

Toni esitteli rahastonhoitajan katsauksen ja kiitti saaduista ryhmätuista. Tilin saldo (18.02.2023) on 653 € ja käteiskassa 49 €. Viime aluekokouksen (03.12.2022) jälkeen ryhmätukia on tullut 300 € ja menoja on ollut 356 €.

 • Jussi esitti, että kokouspöytäkirjaan liitetään 7. perinnettä varten alueen tilinumero FI88 5732 0920 1378 52.

7. Tiedotustoimikunnan tilannekatsaus

Antti sihteerinä esitteli alueen tiedotustoimikunnan raportin toiminnasta edellisen aluekokouksen jälkeen. Tiedotustoimikunta on kokoontunut viimeksi joulukuussa 2022. Kokouksessa jaettiin kokemuksia Tampereella pidetyistä AA-infoista Sorin katkolla ja Tastussa sekä AlfaKuntoutuksessa.

 • Kokouksessa laadittiin myös AA-infojen vuoroluettelo tammi-huhtikuulle 2023, se on jaettu tiedottaville ryhmille, Sorin katkolle sekä päivitetty AA-alueen nettisivulle aapirkanmaa.fi.
 • Tiedotustoimikunta päätti esittää aluekokoukselle, että ryhmiin jaettaisiin esite AA-infoista esim. ilmoitustaululle laitettavaksi. Esitteen tarkoitus on tehdä AA-infotoimintaa tunnetuksi alueen ryhmissä ja saada uusia ryhmiä sekä tiedottajia mukaan 12. askeleen työhön.
 • Tiedotustoimikunnasta osallistui kaksi aa-laista TAYS:in OLKA-pisteessä järjestettyyn AA-infoon tammikuussa. Kutsu osallistumiseen tuli alueen sähköpostiin, ja siihen piti vastata kiireesti, mutta asia järjestyi ripeästi olemassa olevan toimikunnan kautta. Lisäksi OLKA-pistettä varten tehtiin AA-alueen käyntikortteja infossa kävijöille jaettavaksi. Käyntikortti on jaettu tiedotustoimikunnalle.
 • Seuraava tiedotustoimikunnan kokous on pe 14.04.2023 klo 18.00 Tammerkosken AA-ryhmän tiloissa, os. Pellavatehtaankatu 17 B, 2.krs, 33100 Tampere.
 • Ari ja Toni kiittivät toimikuntaa palvelusta ja Juha kertoi lähemmin OLKA-pisteen info-toiminnasta.

8. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

Joonas Alasin-ryhmästä esitteli auttavan puhelimen tilannekatsauksen. Puhelimen hoitajia on kaksi, jotka vuorottelevat kuukauden kerrallaan. Puhelimeen soitetaan vaihtelevasti, talvisin vähemmän kuin kesäaikaan. Humalaisia soittajia pyydetään soittamaan selvin päin, selvin päin soittajilla ahdistus on yleensä suuri ja heitä ohjataan pikimmin sopivaan AA-ryhmään.

 • Antti esitti, että olisi hyvä saada lisää puhelimen hoitajia, ja Erkki Puisto-ryhmästä kertoi halukkuutensa tulla mukaan toimintaan.

9. Alueen yhteinen saunailta 2023

Keskusteltiin saunaillan järjestämisestä mahdollisesti Suomensaaren saunalla Tampereella, ajankohtana elo-syyskuu.

 • Nimettiin tilapäinen toimikunta, jossa ovat: Toni, Juha, Ari ja Penso.

10. Ryhmien kuulumiset

Ryhmien edustajat kertoivat ryhmiensä kuulumisista.

 • Yleisenä havaintona on, että kävijämäärät ovat lisääntyneet hiljakseen ennen koronaa olleelle tasolle, ryhmät toimivat aktiivisesti ja tulokkaat ovat kokeneet olevansa tervetulleita ryhmiin. Lisää ryhmän palvelijoita toivotaan.
 • Samaa kokoustilaa käyttävät ryhmät ovat yhteistoiminnassa kehittäneet tarjoilu- ja maksutoimia uudella tavalla.
 • Sorin infoista on joissakin ryhmissä keskusteltu ja kiinnostus palveluun on lisääntynyt.
 • Lopuksi keskusteltiin joskus ryhmissä esiintyvistä ”naamaongelmista”, peiliin katsominen voisi auttaa asiassa ja rauhoittaa tilannetta.

11. Muut asiat

 • Juha pyysi Ratkaisu-lehtiä AA-infoihin ja Isoa Kirjaa poliisivankilaan jaettavaksi, päätettiin ostaa Iso Kirja alueelle ko. tarkoitukseen.
 • Penso Rantaperkiön ryhmästä esitti auttavan puhelimen hoitajia mukaan tiedotustoimikuntaan. Hyväksyttiin ehdotus ja päätettiin ostaa muutama puhelinopas uusille puhelimen hoitajille jaettavaksi.

12. Seuraava kokous

Seuraava kokous on lauantaina 03.06. klo 11.00 Rantaperkiön AA-ryhmässä, os. Nuolialantie 31 B, Tampere.

13. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Ari päätti kokouksen klo 13.00.