Pirkanmaan AA-alueen kokouspöytäkirja 12.03.2022

PAAP -kokous Puisto-ryhmässä la 12.03.2022 klo 11.00

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

Ari Sahalahden AA-ryhmästä avasi kokouksen tyyneysrukouksella. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tero Nokian AA-ryhmästä ja sihteeriksi Jussi Tammerkosken AA-ryhmästä.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

3. Ryhmien luettelointi

Paikalla oli 9 aa-laista: Jussi, Tammerkoski; Juha, Sahalahti; Antti, Tammerkoski; Tero, Nokia; Ilkka, Pispala; Penso, Rantaperkiö; Ari, Sahalahti; Meri, Amuri; Simpa, Oma-1. Edustettuina oli 7 ryhmää alueen 37 ryhmästä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Hyväksyttiin sellaisenaan.

5. SAAK:n edustajan puheenvuoro

Ei ollut saapuvilla.

6. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

Juha kertoi SAAPin verkkokokouksesta 05.02.2022, 17 aluetta mukana.

Poimintoja esille tulleista asioista:

  • Helsingin alueen ry -asia, ei päätöksiä vielä, on jatkokäsittelyssä.
  • AA:n määritelmän muuttamisesta keskusteltiin, ei päätöksiä vielä.
  • Häiriökäyttäytymistä esiintynyt joissakin ryhmissä, AA-turvallisuuskortti tehty ryhmiä varten.
  • Kevätpäivät Espoon Dipolissa 23.-24.04.
  • Kesäpäivät Pyörön koululla Kuopiossa 08.-10.07.
  • Ratkaisu-lehden näytenumeroita on tarkoitus toimittaa tiedotustoimikunnan kautta lähialueen sopiviin jakopaikkoihin. Pirkanmaan ryhmiltä pyydetään vanhoja lehtiä tiedotustoimikunnan käyttöön.

Keskusteltiin em. aiheista, ei muita alueen toimenpiteitä tässä vaiheessa.

7. Rahastonhoitajan tilannekatsaus

Rahastonhoitaja ei ollut paikalla, Juha esitteli rahatilanteen 12.03.2022 mukaisesti:

  • Tilin saldo on 1368e, käteiskassassa lisäksi 560e.
  • Menoja ollut yhteensä 278e, tuloja ryhmätukina 200e.

Keskustelua AA:n rahatilanteesta, joka on kohentunut hyväksi.  AA-juhla- ja vuosipäivätilejä on viime aikoina perustettu lähinnä tilavuokrien ennakointien takia. Juhlatilejä ei nyt tueta alueen kautta, ryhmät voivat tukea suoraan halutessaan.

8. Käteiskassan käyttö yhteisbussikuljetukseen AA-päiville

Tero kertoi alustavista bussivalmisteluista Espoon kevätpäiville. Päätettiin käyttää alueen käteiskassasta 450 e yhden päivän bussikuljetukseen Espooseen ja takaisin, menopäiväksi sovittiin lauantai 23.04. Bussin lähtöaika Tampereen Vanhalta kirkolta on klo 07.00. Kyytiin pääsee myös rampeilta ja Lahdesjärven ABC:ltä n. klo 07.15. Ei ennakkoilmoittautumista, kyyti on ilmainen, yhteyshenkilönä Tero. Paluukuljetus samana iltana, lähtö klo 20.30. Antti laatii tiedotteen kuljetuksesta alueen nettisivuille ja ryhmiin jaettavaksi kokouspöytäkirjan liitteenä.

9. Laitostiedotustoimikunnan tilannekatsaus ja kokemusten jako

Antti esitteli laitostiedotuksen nykytilannetta ja tiedottamisesta keskusteltiin vilkkaasti. Toimikunta perustettiin viime syksynä ja se on kokoontunut jo neljä kertaa. Tiedottamiskohteita Tampereella on Sorin lisäksi ollut Tastu ja tulossa on Alfa-Kuntoutus, viimeksimainituissa tiedottaminen on aluksi henkilökunnalle. Jatkossa voisi olla olla AA-infoja myös asiakkaille, mutta laitosryhmän perustamista ei suositella. Alueryhmä jatkaa Sorin katkolla tiedottamista yhdessä Pispalan ja Monttu-ryhmän kanssa. Pirkanmaan AA-tiedotustoiminta kaipaisi ennen kaikkea lisää vapaaehtoisia sanomansaattajia, jottei vastuu jää liian harvoille tai sana kiertämättä. Tiedotustoimikunnan kokoukset ovat uusille tulijoille hyvä tapa tutustua asiaan.

10. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

Auttavan puhelimen hoitajia ei ollut saapuvilla.

11. Ryhmien kuulumiset

Kuultiin ryhmien terveiset, toiminnan odotetaan jälleen vilkastuvan korona-tilanteen helpottaessa. Ryhmätilojen osalta tilanne on nyt pääosin hyvä, muuttoja kuitenkin on ollut ja on tulossa. Väki on vaihtunut koronavuosina, vanhoja jäseniä on jäänyt pois, mutta uusia tullut sijaan. Pirkanmaalla on jo 1-vuotispäiviä vietetty alkuvuonna ja tulossa on lisää.

12. Muut asiat

Ei ollut muita asioita.

13. Seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta

Seuraava kokous pidetään lauantaina 03.09. klo 11.00 Puisto-ryhmässä.

14. Kokouksen päättäminen

Tero kiitti osallistujia hyvästä yhteishengestä ja päätti kokouksen klo 13.30.