Pirkanmaan AA-alueen kokouspöytäkirja 08.01.2022

PAAP kokous Suvanto-ryhmässä 08.01.2022 klo 10.00

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen

 • Antti Tammerkosken ryhmästä avasi kokouksen Tyyneysrukouksella.
 • Ari Saha-ryhmästä valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja Antti sihteeriksi.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

 • Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

3. Ryhmien luettelointi

 • Juha, Saha-ryhmä; Ari, Saha-ryhmä; Risto, Kyröskosken ryhmä; Ilkka, Pispalan AA-ryhmä; Pete, Pispalan AA-ryhmä; Irmeli, Suvanto-ryhmä; Jussi, Suvanto-ryhmä; Antti, Tammerkosken ryhmä. Yhteensä alueelta oli edustettuna viisi AA-ryhmää ja paikalla oli kahdeksan aa-laista Pirkanmaalta. Kustannusta kokouksessa edusti Jukka A. Porista.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

 • Ari luki edellisen kokouksen pöytäkirjan. Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5. SAAK:n edustajan puheenvuoro

 • Jukka A. esitti SAAK-katsauksen ja vastaili kysymyksiin. Myyntituotot ovat laskeneet viime vuodesta, mutta ryhmätuet vastaavasti kasvaneet ja kokonaistilanne on parantunut viimeisten viiden vuoden aikana niin, että tulos on enää muutamia tuhansia miinuksella. Kirjallisuuden myynti on tärkeä rahoittamisessa. Iso kirja on painokunnossa loppuvuonna 2022. Ratkaisu-lehden tilauskanta on ollut laskusuunnassa, jäsenten kirjoituksia toivotaan lisää. Sähköinen lehti on vireillä, mutta ei ole ensisijainen hanke tällä hetkellä. Kustannuksen hallitus on osittain vaihtumassa, halukkaiden ilmoittautumisia pyydetään tammikuun loppuun mennessa. Myös molemmat maailmanpalveluvaltuutetut ovat vaihtumassa, toistaiseksi ei ole saatu tehtäviin halukkaiden ilmoittautumisia.

6. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

 • Juha kertoi SAAP- kokouksesta 27.11.2021, joka pidettiin etänä netissä. Zoom-kokouksessa oli mukana 12 aluetta. AA:n määritelmän muutosesitys sukupuolineutraaliksi oli esillä, asiasta on tulossa kysely ryhmiin ja alueille kuluvana vuonna. Päätös asiasta voidaan tehdä aikaisintaan kevätkokouksessa 2023. Äänekosken syyskokouksessa oli noin 600 osanottajaa, Juha osallistui tiedotushenkilöiden kokoukseen. SAAP-järjestäytymiskokous on keväällä ja seuraava SAAP-kokous pidetään 05.02.2022 Tikkurilassa tai etänä.

 7. Rahastonhoitajan tilannekatsaus:

 • Rahastonhoitajan ollessa estynyt Saha-ryhmän Juha kertoi alueen taloustilanteen.  Ryhmätukia on tullut 1345 €. Menoja on ollut: palvelumaksuja 30,60 €: puhelin 47,04 €; toimistokuluja 150 €; pikkujoululasku 360 €. Tilin saldo 06.01.2022 on 1433,15 €. Käteiskassa vuosien 2020-21 pikkujouluista on 560,85 €. Juha ehdotti, että mikäli kevätpäivät tänä vuonna järjestetään, niin käytetään käteistä rahaa yhteisbussikuljetukseen. Päätöstä asiasta ei vielä tehty.
 • Auttavan puhelimen uusinta olisi tarpeen. Päätettiin antaa rahastonhoitajalle valtuudet uusia puhelin ja liittymä sellaiseksi, että puhelimella voi myös soittaa tarvittaessa.

8. Laitostiedotustoimikunnan tilannekatsaus ja kokemusten jako

 • Juha kertoi laitostiedotustoimikunnan tilanteesta. Toiminta on aloitettu ja kaksi kokousta on pidetty Suvanto-ryhmässä. Sorin katkolla on tiedotettu AA:sta kaksi kertaa kuussa alueryhmänä, tämä toimii hyvin. Puisto-ryhmältä on tiedusteltu tilaa toimikunnan vakiokokouspaikaksi, jolloin kokouskutsu jäsenistölle voitaisiin julkaista myös nettisivulla ja Tiedotuksia-lehdessä. Seuraavan kokouksen aiheina ovat Tastu-tiedottaminen ja Sorin katkon vuoroluettelon päivittäminen. Toimikunta selvittää uusia tiedottamiskohteita yksi paikka kerrallaan -periaatteella.
 • Ilkka Pispalan ryhmästä ilmoitti olevansa käytettävissä pikatilanteissa varamiehenä tiedottamiseen, puhelinsoitto riittää. Myös autokuskeja voisi kysellä puhelimitse mahdollisia ryhmiin vientejä varten.
 • Keskusteltiin asiakkaiden vapaa-ehtoisuudesta info-tilaisuuksiin ja erillisistä henkilökunnan tiedottamistilaisuuksista. Nykyisin jotkin hoito-ohjelmat edellyttävät asiakkaiden osallistumista infoihin.

9. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

 • Yhteyshenkilö ei ollut paikalla, siirretään katsaus seuraavaan kokoukseen.

10. Ryhmien kuulumiset

 • Ryhmien edustajat kertoivat ryhmiensä nykytilanteesta ja tulevaisuudennäkymistä. Vuodelle 2022 on odotettavissa useita 1-vuotispäiviä, mutta ryhmät elävät pääsääntöisesti vanhempien jäsenten aktiivisuudella. Ilkka kertoi, että Pispalan ryhmässä väki on hieman nuorentunut. Saha-ryhmässä on ollut suunnitteilla tiedotustilaisuus Kangasalan terveyskeskukseen. Pete Pispalan ryhmästä kertoi Krisin pilottiohjelmasta sakko- ja lyhytaikaisvangeille, kokemukset ryhmäkäynneistä ovat olleet positiivisia ja ryhmän vastaanotto on ollut hyvä.

11. Muut asiat

 • Auttavan puhelimen uusinta käsiteltiin kohdassa 7. Muita asioita ei tullut esille.

12. Seuraavan kokouksen paikka ja ajankohta

 • Seuraava kokous pidetään Puisto-ryhmässä, os. Hippoksenkatu 19, Tampere  lauantaina 12.03.2022 klo 11.00.

13. Kokouksen päättäminen

 • Kokous päätettiin klo 11.30. Puheenjohtaja Ari kiitteli alueen palvelijoita ja jäseniä aktiivisesta aluetoiminnan uudelleenkäynnistämisestä.