Pirkanmaan AA-alueen kokousmuistio 04.09.2021

Pirkanmaan AA-alueen kokous 04.09.2021 klo 12.00 Pispalan AA-ryhmässä

1. Kokouksen avaus

Tero Nokian AA-ryhmästä avasi kokouksen Tyyneysrukouksella.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestys hyväksyttiin muutoksitta.

3. Ryhmien luettelointi

Kokoukseen osallistuivat seuraavat Pirkanmaan AA-ryhmien edustajat: Ilkka, Pispalan AA-ryhmä; Sara, Alasin AA-ryhmä. Jussi, Suvantoryhmä; Antti, Tammerkosken AA-ryhmä; Risto, Kyröskosken AA-ryhmä; P-o Rantaperkiön AA-ryhmä; Toni, 21 Corner Café Finypaa Tampere; Timo, Puistoryhmä; Juha, AA-ryhmä Saha; Taina, Amurin AA-ryhmä; Tero, Nokian AA-ryhmä. Lisäksi mukana olivat Jussi, Tammerkosken AA-ryhmä ja Auli, Rantaperkiön AA-ryhmä sekä 2 muuta alueen aa-laista. Yhteensä osallistujia oli 15, ja edustettuina oli 11 AA-ryhmää alueen 36 ryhmästä.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Pöytäkirja hyväksyttiin muutoksitta.

5. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Tero valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Jussin Tammerkosken AA-ryhmästä sihteeriksi.

6. PAAP toimikunnan valitseminen vuosille 2021-2022: puheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja

Keskusteltiin  alueen puheenjohtajan toimikauden pituudesta ja Pirkanmaan SAAP-edustajan roolista. Tero ehdotti, että valitaan puheenjohtaja ja sihteeri kokous kerrallaan, ja näin päätettiin toimia.

Rahastonhoitaja päätettiin valita kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Kokous valitsi Tonin 21 Corner Café Finypaa Tampere -ryhmästä alueen rahastonhoitajaksi vuosille 2021-2022. Edellinen rahastonhoitaja Juha AA-ryhmä Sahasta opastaa tehtävään.

7. Pirkanmaan SAAP-edustaja ja varaedustajan valinta

Pirkanmaan varsinaiseksi edustajaksi Suomen AA-palveluun valittiin Juha AA-ryhmä Sahasta ja varaedustajaksi Penso Rantaperkiön AA-ryhmästä.

8. Rahastonhoitajan tilannekatsaus: tilin saldo, ryhmätuet, menot, tilin vaihto

Juha esitteli alueen taloustilanteen ja se todettiin hyväksi. Tilin saldo 03.09.2021 on 794,83 €. Palvelumaksuja on 3 kk:n aikana mennyt 28,58 €, puhelinkuluja 30,18 €, toimistokuluja 110,00 €, Ratkaisu-lehti maksettu Sorin katkolle 60,00 €, eli kuluja yhteensä 228,76 €. Ryhmätukena on saatu Kylä-ryhmältä 200 €. Alueen tiliä ei ole vaihdettu ja sen käyttöoikeus päätettiin antaa seuraaville: Toni, Tero ja Jussi.

9. Auttavan puhelimen kuulumiset

Sara Alasin AA-ryhmästä kertoi auttavan puhelimen kuulumisia. Puhelimeen ei tule paljon soittoja, mutta haltijan on oltava valppaana sen kanssa, puhelin kulkee aina mukana. Puhelut ovat olleet asiallisia ja alkoholistien kanssa on käyty arvokkaita keskusteluja. Soittajilta on myös saatu kiitosta toiminnasta. Jos johonkin puheluun ei heti voitu vastata, on soitettu takaisin ko. numeroon. Lisäohjeistusta kuitenkin kaivattaisiin.  Kokemukset ovat olleet myönteisiä ja se on herättänyt halun jatkaa palvelua auttavassa puhelimessa.

10. Laitostiedottaminen: kysely, kokemukset

Ilkka kertoi, että Pispalan ryhmä on ollut alusta asti mukana Sorin katkon AA-tiedottamisessa. Siinä oli mukana parhaimmillaan 4 ryhmää, nyt vain Pispala ja Monttu-ryhmät. Sorilta on myös saatu tulokkaita ryhmiin.

Tainan mukaan laitostiedottaminen on tärkeää, vaikka oma ryhmä ei ottaisikaan osaa siihen, on kiinnostunut osallistumaan tiedottamiseen..

Antti kertoi Tammerkosken ryhmän päätöksestä olla sitomatta ryhmää tiedottamiseen, mutta siihen halukkaille jäsenille on ohjeistettu menettely mukaan tulemiseksi.  

Juha laitostiedottamisen yhteyshenkilönä kertoi yksittäisistä yhteydenotoista ja esim. sairaanhoito-oppilaitos on kiinnostunut saamaan AA-tiedotusta.

Toni kertoi, että 21 Corner Cafe- ryhmässä on suunniteltu myös laitostiedottamista.

Sara on kiinnostunut tulemaan mukaan tiedotustoimintaan.

Laitostiedotusta varten päätettiin perustaa alueelle toimikunta, Juha toimii yhteyshenkilönä ja toimikunta-asia liitetään tulevan kokouksen esityslistalle.

11. Ryhmien kuulumiset

Käytiin puheenvuorokierros ryhmittäin, edustajat kertoivat oman ryhmänsä tilasta ja toiminnasta. Yhteenvetona Tero totesi, että Pirkanmaan alueen ryhmät toimivat hyvin.

12. Muut asiat

Jussi kertoi alueen sähköpostivastaavan näkökulmasta, että alueen nettisivuston yhteydenottolomake toimii hyvin: ihmisiltä tulee paljon erilaisia kysymyksiä AA:sta, ja niihin vastaaminen toimii reaaliajassa päivittäin.

Ilkka tiedusteli, onko perinteisiä AA-joulujuhlia suunniteltu? Ei ole toistaiseksi suunniteltu, mutta päätettiin perustaa ”Pikkujoulutoimikunta”, johon kuuluvat Tero, Juha ja Ari (AA-ryhmä Saha, tiedustellaan), ja kokoontuminen on lokakuun alussa. Tiedottaminen ryhmille hoidetaan entiseen tapaan.

13. Seuraava kokouksen paikka ja ajankohta

Seuraava kokous pidetään lauantaina 16.10.2021 klo 12.00 Rantaperkiön AA-ryhmän tiloissa os. Perkiönkatu 73 E, kellarikerros.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tero päätti kokouksen klo 13.55.