Kysely Pirkanmaan AA-alueen ryhmille laitostiedottamisesta

Pirkanmaan AA-alueella on tätä nykyä muutaman ryhmän toimesta pidetty AA- tiedotustilaisuuksia eri laitoksissa, mm. Sorin katkolla Tampereella on käyty keskiviikkoisin klo 18.30 pitämässä AA-infoa.

Viime aluekokouksessa 10.10.2020 jaettiin näitä tiedotuskokemuksia. Samalla päätettiin kysellä lisää halukkaita ryhmiä tai ryhmien jäseniä tukemaan sanomansaattoa myös ryhmien ulkopuolella paikoissa, joissa on mahdollisuus tavoittaa vielä kärsiviä alkoholisteja. Vastausten perusteella Pirkanmaan alue harkitsee jatkotoimia esim. tiedotustoimikunnan tms. kokoamiseksi alueelta. Vastauksia pyydetään seuraavaan aluekokoukseen mennessä 06.02.2021 (tai aiemmin) joko alueen sähköpostiin pirkanmaa@aa.fi , puhelimitse yhteyshenkilö Juhalle (puh. +358 4071988685) tai kirjeitse osoitteeseen: AA-alue, Pellavatehtaankatu 17 B, 33100 Tampere.

Kysymyksiä:

1. Osallistuuko ryhmänne tällä hetkellä johonkin laitostiedottamiseen (paikka ja käyntitiheys)?

2. Onko ryhmänne halukas osallistumaan uutena ryhmänä Sorin katkon tiedottamiseen erillisen vuoroluettelon mukaisesti?

3. Onko ryhmässänne jäseniä, jotka olisivat halukkaita sanomansaattoon vaikka ryhmänä ette osallistuisi? Yhteyshenkilö halukkaille uusille tiedottajille on Juha AA-ryhmä Sahasta.

4. Onko ryhmällänne ehdotuksia Pirkanmaan alueen laitospaikoista (vast.), joissa AA- tiedottamista ei vielä tehdä, mutta jonne olisi hyvä viedä infoa.

Juha, laitostiedotusyhteyshenkilö                   

Antti, nettivastaava