Pirkanmaan AA-alueen kokousmuistio 10.10.2020

Pirkanmaan AA-alueen toukokuulta koronan takia siirretty aluekokous pidettiin Nokian AA-ryhmän tiloissa 10.10.2020 klo 12.00 alkaen, Paikalla oli runsaasti osanottajia ml. Suomen AA-kustannuksen (SAAK) edustaja. Ohessa on ”pöytäkirjamuotoon” laadittu muistio kokouksesta.

1. Kokouksen avaus

Tero Nokian AA-ryhmästä avasi kokouksen tyyneysrukouksella.

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

Työjärjestysesitys hyväksyttiin lisäyksellä, että SAAK edustaja Pentti Keski-Suomesta käyttää puheenvuoron kohdassa 6.

3. Ryhmien luettelointi

Kokoukseen osallistuivat seuraavat Pirkanmaan AA-laiset: Tero, Nokian AA-ryhmä; Jussi, Tammerkosken AA-ryhmä, Antti, Tammerkosken AA-ryhmä, Kari, Amurin AA-ryhmä; Kauko J, Puisto-ryhmä; Timo, Puisto-ryhmä; Eija, Puisto-ryhmä; Meeri, Puisto-ryhmä; Risto, Kyröskosken AA-ryhmä; Auli, Rantaperkiön AA-ryhmä; Ari, AA-ryhmä Saha; Juha, AA-ryhmä Saha. Yhteensä 7 ryhmää oli edustettuina alueen 36 ryhmästä.

Lisäksi SAAK:in edustajana kokoukseen osallistui Pentti Keski-Suomen alueelta.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

Edellisen kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä, joka on ollut luettavana netissä ja jaettu alueen ryhmiin postitse, hyväksyttiin sellaisenaan.

5. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

Tero valittiin kokouksen puheenjohtajaksi ja hän kutsui Jussin sihteeriksi.

6. SAAK:n edustajan puheenvuoro

Pentti Keski-Suomesta toi kokoukselle SAAK:n terveiset ja kertoi ajankohtaisista asioista sekä vastaili tehtyihin kysymyksiin.

7. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

Pirkanmaan edustaja Vellu Uosson AA-ryhmästä ei ollut paikalla eikä varaedustajaa ole, joten puheenvuoro jäi käyttämättä.

8. Rahastonhoitajan tilannekatsaus

Rahastonhoitaja Juha AA-ryhmä Sahasta kertoi alueen tilitilanteen:

– tilin saldo 09.10.2020 on 768,51 €

– lippaassa puurojuhlan ym. tuottoja 428 €

– menoja: puhelin 23,70 €, postikulut 110 € ja lehtikulut 60 € yhteensä 193,70 €

– ryhmätukia saatu: 370 €

Kokous päätti pankkitilin vaihtamisesta niin, että uusi rahastonhoitaja perustaa tilin henkilökohtaisesti (ml. pankkikortti asiointia varten) ja uusi tilinumero toimitetaan pikimmiten ryhmille tiedoksi.

9. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

Meeri Puisto-ryhmästä on vastaillut soittoihin. Hän kertoi auttavan puhelimen tilanteesta: korona-aika on vaikuttanut paljon lisäyksenä yhteydenottomääriin, huoli nimettömänä pysymisestä on ollut monilla soittajilla, joku oli kokenut naistulokkaana ryhmävastaanoton ongelmalliseksi. Auttavasta puhelimesta on kokemuksen mukaan ollut soittajille iso apu ja sen säilyminen pitäisi turvata. Ari lupasi jatkaa auttavan puhelimen ylläpitoa.

10. SAAP varaedustajan valinta

Ei ollut halukkaita varaedustajaehdokkaita, valintaa lykätään ensi kokoukseen.

11. PAAP toimikunnan valitseminen vuosille 2021-2022

Puheenjohtajaksi ei ilmaantunut halukkaita ehdokkaita. Päätettiin, että puheenjohtaja valitaan kokous kerrallaan ja uuden kokouksen avaa edellinen puheenjohtaja. Sihteeriksi valittiin Auli Rantaperkiön AA-ryhmästä ja rahastonhoitajaksi Kari Amurin AA-ryhmästä. Nettisivuston ylläpitäjäksi valittiin Antti Tammerkosken AA-ryhmästä ja alueen sähköpostivastaavaksi Jussi Tammerkosken AA-ryhmästä.

12. Vipusen katkon tilannekatsaus

Ari AA-ryhmä Sahasta kertoi tarjonneensa Vipuselle AA-infotilaisuutta 6 kk sitten, mutta sen jälkeen asiasta ei ole kuulunut mitään. Juha AA-ryhmä Sahasta lupasi ottaa uudelleen yhteyttä Vipuselle.

13. Alueen yhteinen puurojuhla

Päätettiin koronan takia olla pitämättä puurojuhlaa tänä vuonna.

14. Laitostiedotuskokemusten jako

Laitostiedottamisesta keskusteltiin, kokemukset ovat pääosin hyviä, mutta joihinkin laitoksiin ei päästetä infolle ilman nimettömyydestä luopumista. Sorin infojen koordinoimiseksi Pispalan AA-ryhmän Ilkka on koonnut vuoroluetteloa alueen infoon halukkaista ryhmistä.

Alueen ryhmille päätettiin esittää kysely halukkuudesta jatkossa osallistua AA-info-toimintaan tai löytyykö ryhmistä yksittäisiä henkilöitä, jotka olisivat siihen halukkaita. Vastausten perusteella mietitään jatkotoimista infojen koordinoimiseksi ja infopaikkojen kartoittamiseksi Pirkanmaalla. 

15. Ryhmien kuulumiset

Jaettiin kokemuksia ryhmien toiminnasta, korona on vaikuttanut moniin käytäntöihin, mutta tällä hetkellä alueen ryhmät kokoontuvat pääosin normaalisti.

16. Muut asiat

Laitostiedottaminen käsiteltiin pääosin kohdassa 14, muita asioita ei esille tullut.

17. Seuraava kokouksen ajankohta

Seuraava alueen kokous pidetään lauantaina 06.02.2021 klo 12.00 Rantaperkiön AA-ryhmässä, os: Perkiönkatu 73 E, Tampere.

18. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja Tero kiitti osanottajia aktiivisuudesta ja päätti kokouksen klo 14.25.