AA-toimiston koronavirustiedote ryhmille (lisäys 17.03.20)

Koronavirus huolestuttaa myös meitä AA:laisia. Meillä ei yhden asian liikkeenä ole mitään yleispäteviä ohjeita asiasta, mutta suosittelemme THL:n (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, www.thl.fi) ja muiden alan ammattilaisten tiedotusten sekä tiedotusvälineiden seuraamista.

Joissakin maissa on keskusteltu kokouskäytännöstä ja korostettu kunkin omaa hygieenisyyttä sekä sitä ettei vähänkään oireita saaneena tule lähteä tapaamaan muita.

Muita mietittäviä asioita:
– Koskettelun, kättelyn, halaamisen välttäminen
– Tarjoilupöytien ja tarjottavien hygieenisyyden varmistaminen
– Tarjoilun lopettamisen miettiminen
– Kokoukset verkossa, yhteydenpito puhelimitse, sähköpostilla, sosiaalisen median välityksellä, AA-radio.
– Verkkoryhmät: https://www.aa.fi/uutiset/Verkkoryhmat-141.htmlhttp://www.aa-intergroup.org/

– Mikäli ryhmät päättävät tehdä muutoksia kokoontumisiinsa, tulisi niistä ilmoittaa AA-toimistoon ja Pirkanmaan AA-alueen osalta alueelle sähköpostilla pirkanmaa@aa.fi tai yhteydenotto-lomakkeella.

1. Jos sinulla on flunssaoireita, pidättäydy osallistumasta AA-ryhmien toimintaan – huolimatta siitä, oletko oleillut riskialueilla tai oletko tietoinen mahdollisesta altistuksesta koronavirukselle.

2. Huolehdi hyvästä käsihygieniasta. Suosittelemme sinua pesemään kätesi ryhmiin saapuessasi.

3. Jos vierailet Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimeämillä epidemia-alueilla (tällä hetkellä Manner-Kiina, Iran, Etelä-Korea, Italia, Tirolin alueen hiihtokeskukset Itävallassa, sekä Saksassa Nordrhein-Westfalenin osavaltio) tai olet ollut kontaktissa sairastuneiden tai altistuneiden kanssa, pidättäydy AA-ryhmien toimintaan liittyviin tapaamisiin 14 vuorokauden ajan kotiutumisestasi tai altistuksesta. Huomioithan, että lyhytaikainenkin oleskelu riskialueiden lentokentillä rinnastetaan matkustamiseen alueella. Riskialueet saattavat muuttua, noudatamme THL:n määritelmää.

Lisäys 17.03.20:
Osa AA:laisista on ihan aiheesta huolissaan 7. perinteen varojen kertymisestä yhteiseen kassaamme poikkeusoloissa. Ne AA:laiset, jotka haluavat laittaa rahaa yhteisömme yhteiseen käyttöön voivat laittaa haluamansa summan tilille FI6710183000075988. Viestikenttään esimerkiksi merkintä Ryhmätuki ja kotiryhmän nimi (esim. Pietarilan AA-ryhmä).
Huomioithan ettemme perinteittemme mukaisesti ota vastaan mitään tukea AA:n ulkopuolelta.