Pirkanmaan AA-alueen kokous la 14.09.2019 klo 12.00 Rantaperkiön AA-ryhmässä

Työjärjestysehdotus:

1. Kokouksen avaus

2. Työjärjestyksen hyväksyminen

3. Ryhmien luettelointi

4. Edellisen kokouksen pöytäkirja

5. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri

6. SAAP:n Pirkanmaan edustajan puheenvuoro

7. Pirkanmaan varaedustajan (uusi) nimeäminen SAAP:iin

8. Rahastonhoitajan tilannekatsaus: tilin saldo, ryhmätuet, menot

9. Auttavan puhelimen tilannekatsaus

10. Kokemuksia ryhmien tiedottamisesta

11. Ryhmien kuulumiset

12. Alueen puurojuhla joulukuussa

13. Alueen lipastuotto ja sen käsittely

14. Muut asiat

15. Seuraava kokous

16. Kokouksen päättäminen