Tiedote aluekokouksesta 04.05.2019

Pirkanmaan AA-alueen vuoden 2019 toinen kokous pidettiin lauantaina 04.05.2019 Suvantoryhmän tiloissa Tampereella. Edustettuina oli 8 AA-ryhmää: Tero, Nokian AA-ryhmä; Juha, Puisto-ryhmä, Maritta, Kokonainen naisten AA-ryhmä; Ari, Suvanto-ryhmä; Auli, Rantaperkiön AA-ryhmä; Antti, Tammerkosken AA-ryhmä; Henri, Monttu-ryhmä; Ilkka, Pispalan AA-ryhmä. Lisäksi mukana kokouksessa olivat: P:o, Rantaperkiön AA-ryhmä; Jussi, Tammerkosken AA-ryhmä, eli paikalla oli yhteensä 10 AA-laista.

Puheenjohtajaksi valittiin Tero, sihteeriksi Antti (osan aikaa) ja Jussi.

Rahastonhoitajan tilannekatsaus: tilin saldo, ryhmätuet, menot

Rahastonhoitaja Juha kertoi alueen tuloista ja menoista helmikuun alusta lähtien. Ryhmätukia on saatu niukasti, ja menoja on ollut puhelinkuluihin,  palvelumaksuihin, toimistokuluihin sekä alue-edustajien matkakuluihin. Ryhmiä pyydetään tukemaan alueen tulevaa toimintaa ryhmätukien muodossa.

Rahastonhoitaja esitti, että aluekokouksen lipastuotto annettaisiin käteisrahana kulloinkin järjestävälle ryhmälle, jolloin pankkiasiointeja ei tarvittaisi. Asiasta keskusteltiin ja päätettiin sisällyttää asia esityslistalle seuraavaan kokoukseen, jolloin asiasta lopullisesti päätetään. Pöytäkirjan mukana ryhmiin lähetettävissä tiliotteissa huomioidaan nimettömyyssuojan vaatimukset.

Tiedotustoimikunnan nimeäminen Pirkanmaalla

Tiedotustoimikunta-asiasta käytiin vilkas keskustelu, jossa tuli esille mm. seuraavia tiedottamiseen liittyviä näkökohtia:

– tällä hetkellä käy kaksi Tampereen ryhmää Sorin katkolla tiedottamassa ja kaksi Pirkanmaan ryhmää Marjalinnassa Sastamalassa,

– AA:n esittelyssä merkittävää on luoda hyvät olosuhteet, esimerkiksi esittely sairaanhoito-opiskelijoille pienryhminä rauhassa keskustellen sopivana ajankohtana voi lisätä tulevien ammattilaisten oikeaa AA-tietoutta ja tuottaa suhdetoiminnan keinoin AA:lle uusia ystäviä,

– laitostiedottamisessa mukana olleilla on hyviä kokemuksia sekä kuulijoiden että omasta toipumisesta, alueen ryhmiä voisi kannustaa tiedottamiseen tietojen vaihdolla.

Kokous päätti, että varsinaista tiedotustoimikuntaa ei Pirkanmaan alueelle tällä hetkellä perusteta, vaan lisätään aluekokousten esityslistaan kohta  ”Kokemuksia ryhmien tiedottamisesta”. Ne ryhmät, jotka alueella ovat tiedottaneet, voivat jakaa tietoa ja kokemuksia eteenpäin puheenvuoroissaan. Toiminnan suppeuden vuoksi myöskään tiedotusyhteyshenkilön nimeämiseksi ei nyt ole tarvetta.

Pirkanmaan varaedustajan (uusi) nimeäminen SAAP:iin

Varaedustajaksi ei ole löytynyt halukkaita, joten asia siirretään seuraavaan kokoukseen.

Auttavan puhelimen tilannekatsaus

Auttava puhelin on toistaiseksi Suvanto-ryhmän Arilla. Puheluja on tullut eri vuorokaudenaikoina ja kaikkiin on vastattu palvelun hengessä. Paljon puheluita tulee alkoholistien omaisilta. Soittajille on kerrottu omasta kokemuksesta ja toipumismahdollisuuksista sekä pyritty ohjaamaan ryhmiin, avuntarve voi olla joskus pikainen.

Ryhmien kuulumiset

Jaettiin ryhmittäin ajankohtaiset ryhmäkuulumiset. Pirkanmaan ryhmät ovat erilaisia, erikokoisia ja eri ikäisiä, vastaperustetusta aina yli 60 vuotta toimineeseen. Pääosin toimintaan ollaan tyytyväisiä, ja tulokkaita sekä 1-vuotispäiviään viettäviä on ryhmiin saatu. Askeleita ja perinteitä luetaan ja asiapalavereja pidetään, jotkut ryhmät ovat käyttäneet pikkuilmoituksia AA:sta paikallislehdissä. Taloustilanne pääosin tasapainossa, vuokrahintojen nousu voi joillakin ryhmillä vaikuttaa ryhmätukiin. NA-laisia nuoria alkoholisteja on myös käynyt ”rauhallisissa” AA-ryhmissä. Tulokkaille on pyritty antamaan yhteyspuhelinnumero tai tulostettu ryhmäluettelo 1. askeleen palaverissa AA-yhteyden jatkumiseksi. AA-Juhannusjuhlat järjestetään Pirkanmaalla.

Muut asiat

Seuraavan kokouksen työjärjestysehdotus pyritään lähettämään hyvissä ajoin ryhmille asiapalaverikäsittelyjä varten.

Puurojuhla lisätään syksyn kokouksen esityslistalle.

Alueen puheenjohtaja Tero laatii kirjeen Suomen AA-palvelulle koskien vuosittain toistuvia samansisältöisiä vuosikokouskirjeitä.

Seuraava kokous

Seuraava Pirkanmaan AA-alueen kokous järjestetään lauantaina 14.09.2019 klo 12.00 alkaen Rantaperkiön AA-ryhmän tiloissa, Perkiönkatu 73 E 33900 Tampere, kellarikerros.