Tiedote aluekokouksesta 02.02.2019

Pirkanmaan AA-alueen tämän vuoden ensimmäinen kokous pidettiin Tammerkosken AA-ryhmän tiloissa lauantaina 02.02.2019, puheenjohtajan toimi Tero Nokian AA-ryhmästä ja sihteerinä Jussi Tammerkosken AA-ryhmästä. Kaikkiaan edustajia oli 7 ryhmästä alueen tällä hetkellä toimivista 37 ryhmästä, ja kokoukseen osallistui yhteensä 10 AA-laista.

SAAK-asioita                   

Kutsuvieraana kokoukseen osallistui Suomen AA-kustannuksen ja AA-toimiston edustaja Mika. Hän kertoi AA:n lähitulevaisuuden näkymistä ja vastaili ryhmäedustajien esittämiin kysymyksiin. Esille tulleita asioita olivat mm.: SAAK:in juuri valmistunut tilinpäätös, toimiston henkilöstömuutokset, nettisivujen hienosäätö ja mobiilikäyttöä helpottava muutostyö, AA:n verkkokaupan modernisointi, noutopisteiden käyttöönotto tilausten toimituksiin, maksupäätekäyttö ostoissa ja lipastukena, AA-toimiston myöhemmin tapahtuva toimitilojen muutto, AA:sta tiedottaminen ja sanomansaatto. Toimistonhoitajan huoneentaulussa lukee: ”Ole lähellä asiakasta ja käytä tervettä järkeä”. Lopuksi hän toivotti tervetulleeksi käymään toimistolla, kun AA-laiset kulkevat siellä päin.

Pirkanmaan SAAP-edustajan puheenvuoro

Suomen AA-palvelun Pirkanmaan varaedustajana toiminut Vellu Uosson AA-ryhmästä kertoi kuulumisia edellisestä SAAP:in kokouksesta. AA:n Kevätpäivät pidetään Jyväskylässä 13.04.2019 yksipäiväisenä. ”Oton Amerikankirjettä” ei otettu SAAP:in käsittelyyn, kunkin maan AA saa ratkaista itse omat asiansa. Ulkomailla Suomea saa palvelurakenteena edustaa Suomen AA, vain sillä on AA-kirjallisuuden käännösoikeudet.

Vellu Uosson AA-ryhmästä on toiminut Pirkanmaan varaedustajana 2 vuotta, ja alue päätti esittää häntä Pirkanmaan varsinaiseksi edustajaksi. Valinta jää vahvistettavaksi AA:n Kevätpäivillä Jyväskylässä huhtikuussa.

Alueen taloustilanne

Pirkanmaan alueen rahastonhoitaja Juha Puisto-ryhmästä esitteli taloustilanteen. Tilitilanne on tällä hetkellä hyvä. Viime kokouksen jälkeen tuloja on ollut ryhmätukina ja lipastuottoina. Menoja on ollut: puurojuhlat, toimistokulut, SAAP-edustus, verkkosivut, puhelin ja pankkikulut.

Ryhmäkysely 2018 ja SAAP varaedustaja

Pirkanmaan alueen ryhmille loppuvuonna 2018 tehtyyn kyselyyn vastasi pyydetysti vain kolme ryhmää, vastauksissa SAAP-varaedustajaksi ei ilmennyt halukkaita, ja Auttavaan Puhelimeen oli yksi halukas (toinen tuli kokouksessa). Postituksen osalta jatketaan entistä menettelyä, eli kirjeposti lähetetään niille ryhmille, jotka eivät erikseen ilmoittaneet haluavansa vain sähköpostin käyttöä.

Yksi jäsen on ilmaissut halukkuutensa  toimia Suomen AA-palvelussa Pirkanmaan varaedustajana, mutta hänelle ei alkuvuosi vielä sopinut. Päätettiin jättää nimeäminen seuraavaan aluekokoukseen.

Auttava puhelin

Auttavaa puhelinta on viimeksi hoitanut Vellu Uosson AA-ryhmästä. Puhelimeen on tullut alkusyksystä lähtien noin 50 puhelua, joista vain kymmenkunta on suoraan itselleen apua pyytäviltä, loput ovat olleet lähinnä omaisten puheluita.  Uudeksi Auttavan puhelimen hoitajaksi on nyt löytynyt kaksi halukasta, jotka voivat sopia keskenään järjestelyistä. Puhelin on rahastonhoitaja Juhan nimellä, joten laskutus hoituu hänen kauttaan. Palvelutarjoaja kilpailutettiin ja vaihdettiin, mutta numero pysyy samana.

Ryhmien kuulumiset

Kuultiin ajankohtaiset kuulumiset ryhmien edustajilta: Juha, Puisto-ryhmä; Vellu Uosson AA-ryhmä; P:o, Rantaperkiön AA-ryhmä; Antti, Tammerkosken ryhmä; Ari, Suvanto-ryhmä; Risto, Kyröskosken AA-ryhmä ja Tero, Nokian AA-ryhmä. Pirkanmaan alueen ryhmissä käsitellään askeleita ja perinteitä, ryhmät itse ovat hyvin toimivia, mutta tulokkaita on ollut varsin vähän.

Tiedotustoimikunta Pirkanmaalle

Pohdittiin alustavasti mahdollisuutta koota tiedotustoimikunta Pirkanmaan alueelle. Tarkoituksena olisi löytää muutama tiedotustoimintaan halukas palvelija sekä tiedotusyhteyshenkilö vetämään toimikuntaa ja luomaan yhteyksiä alueella oleviin uusiin tiedottamiskohteisiin. Puisto-ryhmä käy nykyisin Sorin katkolla tiedottamassa, muita paikkoja tutkitaan. Käsittely päätettiin siirtää seuraavan kokouksen esityslistalle.

Seuraava kokous

Seuraava aluekokous päätettiin pitää lauantaina 04.05.2019 klo 12.00 Suvanto-ryhmän tiloissa, os. Näsilinnankatu 38 E, 33200 Tampere.