Kysely Pirkanmaan AA-alueen ryhmille

Pirkanmaan AA-alue päätti 04.11.2018 Nokialla pitämässään kokouksessa, että alueen kaikille ryhmille laaditaan kysely seuraavista asioista:

  1. Ryhmäluetteloden tulostustarve

Voiko ryhmänne tulostaa itse Pirkanmaan alueen nettisivuilla Tampereen AA-ryhmät ja Pirkanmaan AA-ryhmät ajan tasalla pidettäviä ryhmäluetteloita omaan käyttöönsä vai tarvitsetteko alueen sihteeriltä postitse paperiluetteloita? Kuinka monta paperiluetteloa tarvitsette?

  1. Kutsujen ja tiedotteiden postitus

Voiko ryhmänne vastaanottaa alueen kutsut ja tiedotteet sähköpostitse vai haluatteko ne kirjepostina? Tarvitsetteko alueelta tukea ryhmän oman sähköpostiosoitteen hankkimiseksi ja käyttämiseksi?

  1. Auttavan puhelimen hoitajat

Löytyykö ryhmästänne halukkaita Pirkanmaan alueen auttavan puhelimen hoitajaksi? Useampikin henkilö voi osallistua tähän toimintaan kiertoperiaatteella. Lisätietoja voi kysyä nimimerkillä ”Auttava puhelin”alueen sähköpostin kautta pirkanmaa@aa.fi.

Lisäksi ryhmiä pyydetään esittämään henkilöitä SAAP-varaedustajan nimeämiseksi. Nimeäminen suoritetaan alueen seuraavassa kokouksessa 02.02.2019. Ohessa AA:n Palvelukäsikirjan 2018 suositukset nimeämiseen.

”Kukin alue nimeää edustajansa Suomen AA-palveluun ja AA-ryhmien vuosikokous vahvistaa SAAP:n kokoonpanon. Näin ollen ei varsinaisia kelpoisuusvaatimuksia voida SAAP:n jäsenille asettaa muiden kuin valinnan suorittavan tahon puolelta. SAAP suosittelee, että valittava henkilö täyttäisi seuraavat kriteerit:

Hänellä tulisi olla aikaa ja halua toimia linkkinä edustamansa alueen ryhmien ja SAAP:n välillä. Hänellä tulisi olla riittävästi aikaa niihin tehtäviin, joita on SAAP:n kokousten välillä. Hänellä tulisi olla riittävän pitkä raittius, mieluummin yli 5 vuotta kuin sen alle. Joka tapauksessa niin paljon, että häntä voidaan pitää vastuuntuntoisena. Hänen tulisi olla tutustunut AA:n ohjelmaan kokonaisvaltaisesti voidakseen tiedostaa palveluhengen ja valtuutusperiaatteen eron. Olisi eduksi, jos hänellä olisi kokemusta palvelutehtävissä ryhmässä ja alueella tai piirissä.”

Vastaukset pyydetään toimittamaan Pirkanmaan AA-alueen sihteerille joko alueen nettisivulla olevalla yhteydenottolomakkeella, sähköpostitse pirkanmaa@aa.fi tai kirjeitse os. Pellavatehtaankatu 17 B, 33100 Tampere, vuoden 2018 loppuun mennessä.

Pirkanmaan AA-palvelu