Tiedote Pirkanmaan AA-alueen kokouksesta 04.11.2018

Pirkanmaan AA-alueen kokous pidettiin Nokian AA-ryhmän tiloissa sunnuntaina 04.11.2018, puheenjohtajan toimi Tero Nokian AA-ryhmästä ja sihteerinä Jussi Tammerkosken AA-ryhmästä. Kaikkiaan edustajia oli 9 ryhmästä alueen tällä hetkellä toimivista 37 ryhmästä, ja kokoukseen osallistui yhteensä 17 aa-laista, eli kiinnostus aluekokouksiin on virinnyt uudelleen.

Pirkanmaan alueen SAAP-varaedustaja Vellu Uosson AA-ryhmästä kertoi edellisen SAAP-kokouksen terveisinään, että AA:n korttimaksuasioista oli keskusteltu ja myös nimettömyyden säilyttämisestä siinä yhteydessä. Mitään päätöksiä ei ole tehty toistaiseksi. Puhuttavana asiana oli esillä ollut myös Kipinä-ryhmän kirje Kanta-Hämeestä koskien erityisryhmien esittelyjä valtakunnallisilla AA-päivillä. SAAP ei aio puuttua jatkossakaan päivien ohjelman laadintaan, kukin järjestäjä päättää siitä itse.

Rahastonhoitaja Juhan mukaan alueen taloustilanne on nyt suhteellisen hyvä saatujen ryhmätukien ansiosta. Menoja on ollut kirjeiden postituksiin, puhelinmaksuihin, pankin palvelumaksuihin ja SAAP-edustajan kokousmatkakuluihin.

Alue päätti järjestää yhteisen puurojuhlan Ilkon kurssikeskuksessa lauantaina 08.12.2018 klo 15-18. Kutsu lähetetään erikseen ryhmille ja se tulee myös alueen nettisivuille.

Pahvisten ryhmäluetteloiden painatuksesta kirjapainossa luovutaan, koska kustannukset ovat suurehkot ja luettelot vanhenevat nopeasti. Näiden tilalle tulevat itsetulostettavat paperiset ryhmäluettelot. Alueen nettisivuilla on jo ajantasaiset, helposti tulostettavat ja ulkoasultaan entisen kaltaiset ryhmäluettelot Tampereen ja Pirkanmaan ryhmistä. Alueen ryhmiltä kysytään, kuinka monta paperista luetteloa sellaiset ryhmät tarvitsevat, jotka eivät itse voi niitä netin kautta vielä tulostaa. Alueen sihteeri Jussi tulostaa ja toimittaa ne tarvitsijoille.

Ryhmiltä kysytään myös sitä, missä muodossa (sähköposti vai kirjeposti) he haluavat jatkossa saada kokouskutsut ja pöytäkirjat. Tämän kokouksen pöytäkirja lähtee vielä kirjepostina kaikille. Nettisivuston ylläpitäjä Antti laatii alueen kokouspöytäkirjan pohjalta lyhennelmän nettitiedotteeksi alueen sivuille.

Ryhmiltä kysytään edelleen, löytyykö alueelta ketään halukasta palvelevan puhelimen seuraavaksi haltijaksi. Tällä hetkellä puhelin on Uosson ryhmän Vellulla, joka on myös Pirkanmaan alueen SAAP-varaedustaja.

Paikalla olleiden ryhmien ( Puisto-ryhmä, Uosson AA-ryhmä, Pispalan AA-ryhmä, Nokian AA-ryhmä, Suvanto-ryhmä, Kyröskosken AA-ryhmä, Rantaperkiön AA-ryhmä, Amurin AA-ryhmä ja Tammerkosken AA-ryhmä) ajankohtaiset kuulumiset käytiin läpi ryhmien edustajien puheenvuoroissa.

Seuraavaan kokoukseen kutsutaan Suomen AA-kustannuksen (SAAK) edustaja mukaan, kokous järjestetään lauantaina 02.02.2019 klo 12.00 Tammerkosken AA-ryhmässä, Pellavatehtaankatu 17 B, 33100 Tampere.